FRA TANKE 

TIL HANDLING

En drøm om at skabe flere oplevelser til beboere på landets plejehjem, blev ekstra aktuel, da Corona pandemien forhindrede kunstnere i at optræde for de ældre.

Pilotprojektet Scenior Vision 


SÅ LANGT NÅEDE VI I 2020

Da vi, i sensommeren 2020, gjorde os tanker om at gennemføre pilotprojektet Scenior Vision, havde vi en forhåbning om at vi kunne skabe interesse blandt 10 til 15 plejehjem.

 

Konceptet var nyt og uprøvet og vi stod midt i en Coronapandemi, hvor navnlig plejepersonale havde rigeligt at se til og derfor havde vi ikke alt for høje forventninger til at man havde tid og overskud til at tage stilling til helt nye tiltag.


Overvældende interesse

Efter blot en enkelt præsentation af vores tanker, udsendt på e-mail, vendte personalet på 49 plejehjem, over hele landet, tilbage og tilkendegav deres interesse for at komme i betragtning, såfremt det blev muligt at gennemføre pilotprojektet.

Vi var temmelig overvældet over interessen og var med det samme klar over at det ville blive vanskelligt at komme alle i møde.


Vi satte barren så højt, som overhovedet muligt, og besluttede, at vi ville forsøge at nå ud til 24 forskellige steder indenfor den givne budget- og tidsramme.

 

Restriktioner spænder ben

Som alle ved, eskalerede smittetrykket over efteråret og Nordjylland var i perioder afskåret fra omverdenen. Det betød at udrulningen af projektet ændrede sig dag for dag, og med kollegial hjælp og lidt kanvas arbejde, blev et par nye plejehjem sat på listen for at sikre at udstyret ikke stod ubrugt, grundet akutte corona nedlukninger på et par af de udvalgte plejehjem.

 

Til trods for de akutte nedlukninger, lykkedes det at nå ud til 22 plejehjem, som alle har haft udstyret opstillet i mindst seks dage.

Byageren Rudersdal
Betaniahjemmet Frederiksberg
Egebo i Bræstrup
Fjordstjernen  Holbæk
Gedvedhus 2
Gedvedhus Horsens Kommune
Ryetbo Værløse
Oestrvang Frederiksberg
Omsorgscenter Breelteparken - Hørsholm
Plejecenter Sjælsø
Kongshøj Plejehjem
Louise Marie hjemmet - Brønshøj
Skovhuset Hillerød1
Solgaven Vejle
Tirsdalens  Plejecenter - Randers
Lions Park Birkerød

ET HELT NYT SCENEKUNSTFORMAT,

DER VIRKER

På baggrund af de reaktioner og tilbagemeldinger, som pilotprojektet har affødt, står det klart at Scenior Vision formatet virker.

 

Et supplement til den levende optræden

Professionelle kunstnere formår at skabe en illusion af nærvær, som giver målgruppen et troværdigt supplement til den levende optræden.

 

Dygtigt personale, hjælper oplevelsen på vej

Personalet på plejehjemmene har vist at de kan skabe en stemning, der understøtter kunstnernes præstationer og de har vist at de hurtigt kan lære at betjene det nødvendige udstyr på en måde der gør, at teknikken ikke er i fokus.

 

Fleksibilitet i fokus

Mange har tilkendegivet at den fleksibilitet, som Scenior Vision formatet giver, åbner mulighed for en langt mere fleksibel tilgang til oplevelser end man er vant til. Få kan være sammen, mange kan være sammen, og har man en ”øv-dag” går man ikke glip af noget, men deltager blot, når man er tilbage igen.

 

Masser af idéer og initiativer på vej

Stort set alle, som har oplevet formatet, er blevet inspireret og er kommet med forslag til andre måder at bruge teknologien på og skabe lokalforankring. Vi er blevet mødt med ønsker om at udveksle optræden indbyrdes mellem plejehjem. Der er kommet forslag om gudstjenester tilpasset formatet og nogle har foreslået, at udflugter videofilmes og tages med hjem til dem, der ikke kunne deltage og derved gør det muligt at gengive oplevelser i en mere naturlig størrelse - i Scenior Vision format.

PRODUKTIONERNE


Der er foreløbigt produceret fire forestillinger i det specielle Scenior Vision format, hvor kameraet ikke bevæges, hvor der ikke foretages zoom og hvor der ikke efterfølgende redigeres eller klippes.

Opsætning og nedtagning på Østervang 

UDSTYRET


Scenior Vision er baseret på "Ultra Short Throw " projektion, hvor vi bruger Epsons Laser baseret projektorer og Mobile 16:9 lærreder på 425cm X 249 cm

Pionererne

Her er de plejehjem, som foreløbig har oplevet Scenior Vision

Betaniahjemmet

Kastatanjehavens plejeboliger

Plejecenter Østervang

Deborah Centret

Langgadehus

Plejehjemmet Engskrænten

Louise Mariehjemmet

Plejecenter Byageren

Breelteparken

Plejehjemmet Skovhuset

Ryetbo Plejehjem

Sct. Jørgensbjerg

Fjordstjernen  bolig og sundhedscenter

Grevinge plejecenter

Kongshøj Plejehjem

Solgaven

Egebo Plejecenter

Ældrecenter Gedvedhus

Tirsdalens Plejecenter

Sjælsø Plejecenter

Skovgade plejehjem

Lions Park

 

Frederiksberg

Frederiksberg

Frederiksberg

København Ø

Valby

Rødovre

Brønshøj

Nærum

Hørsholm

Hillerød

Værløse

Roskilde

Holbæk

Grevinge

Nørre Aaby

Vejle

Brædstrup

Gedved

Randers SØ

Birkerød

Middelfart

Birkerød